fbpx

התפתחות קוגנטיבית

בקצרה על:  

חשיבות ההתפתחות הקוגניטיבית אצל ילדים בגילאי 5-8 💡 

 

חלק מהתפתחות מוחו של כל אדם תלויה ביכולות שהוטמעו בו כבר בילדותו כמו למידת שפה, קריאה וכתיבה. בהתפתחות הקוגניטיבית אצל ילדים נכללות היכולות הבאות: 

תפיסה חושית למידה תוך פעילות פיזית 

זיכרון שיפור בזיכרון וביכולת השימוש בו 

קשב וריכוז הפרדה בין העיקר לתפל והתמקדות לאורך זמן 

תכנון חשיבה רב ממדית לטווח זמן בבחירת מהלכים ופעולות  

הבחנה ופתירת בעיות הקניית היכולת להתמודד עם משימות ואתגרים באופן עצמאי. 

 

במרכז החינוכי חכמולוג באשדוד מגוון חוגים מעשירים, חדשניים ומעשיים התורמים להתפתחות הקוגניטיבית – אנחנו נהפוך את הילדים שלכם לגיבורי על בידע ומדע. 

בלחיצה על כפתור אני מאשר/ת את תנאי השימוש והתקנון

חכמלוג © Copyright 1997-2021